Gården

SteengärdsGården

Est. 2010

Välkommen till SteengärdsGården!

Gården byggdes 2010 som ett lösdriftstall för våra hästar, getter och hönor. Under åren har även ett växthus kommit till på kortsidan, som hönorna gillar och besöka för att äta finmat.

Stallet är byggt från grunden med stenblock med  slamputsat ytskikt på gjuten platta. Vi får många frågor om taket som består av offerdalskiffer från Jämtland som är monterade med dubbelteckningsteknik.


Hästarna har en öppen del som skydd för väder och vind medan getter och hönor bor grannar i varsitt rum, med öppna luckor som gör att de kan söka skydd när de önskar. 


På loftet förvaras en del av vårt egenproducerade hö som slås från omgivande ängar och långsamt får logtorkas. Vårt hö, som består av ängarnas alla växter, utgör huvuddelen av djurens foder.


Grön hållbar framtid

På SteenGärdsgården försöker vi tänka i cirklar. Vi hämtar hö från omgivande ängar och återanvänder gödsel till våra odlingar, som blir till mat åt människor och djur. Det som inte kan ätas blir till kompost och finjord som används i våra odlingar. När det är dags för potatissättning eller skördar hö arbetar vi tillsammans med granngårdarna. 


Att låta djuren få leva fritt och naturligt i en trygg miljö har alltid varit en av grundbultarna i vår verksamhet. När djuren får vara fria tillsammans, skapas naturliga band mellan djuren där varje individ får en uppgift. Att främja individens plats i flocken och dess möjligheter att utöva sina uppgifter är ett arbete som även omfattar oss människor. 

SteengärdsGården

Mail: frida@stengardsgarden.se     Telefon: 0703081723     Adress: Släbo 225, Kode